Borbola János

Borbola Janos Szent Korona Apostolkepeinek atrendezese

A Kikelet, Huni fáraótól a Szent Koronáig (HUN–idea, 2008) című könyvben, valamint az Ősi Gyökér, (2009 április-junius) XXXVII. Évfolyam 2. számában megjelent Gondolatok a Szent Bertalant ábrázoló zománcképről című dolgozatban már bemutattam, hogy a Szent Korona apostolképeinek eredeti sorrendjét azok fej~ és az oldaldíszei alapján lehet helyreállítani! Ugyanis… két-két apostolt nemcsak azonos oldal és fejdíszekkel látott el a hajdani ötvösmester, hanem két pár esetében minden kétséget kizáróan azonos tárgyakkal is ábrázolta őket. Az alábbi képeken sárga körrel jeleztük Péter és Jakab apostol kezében látható hiero 1 mDA→Ma-Gy-aR jelentésű (papirusz)tekercset (3. ábra), valamint János és Pál apostol kezébe helyezett hiero 3 pr hangértékű, nyitott téglalap alakú hieroglifákat (1. ábra). Ez utóbbi közismerten a házat, jelen esetben az Isten házát jelenti, de a portól, a palotán, a piramison keresztül akár a karámot is jelképezi. Erre a jelre mindkét apostol jobb kezével kifejezetten rámutat, miközben a hieroglifa bejáratát bal keze ujjaival nyitja/zárja az arra érdemesek befogadására. A további két pánt apostolképeinek ezirányú azonosítása a takarásban lévő zománcképek pontos ismeretének hiányában „csak” Rauscher Lajos országos mintarajztanodai tanár 1880-ban tartott koronaszemlén rögzített képei alapján végezhető el, melyeken viszont az oldal és fejdíszek ragyogóan követhetők. A jelzett párokat a hajdani ötvösmester az akkor érvényes ősi hitrend szerint egyazon keresztpántokra helyezte. Állításunk alátámasztásaként 3 pár azonos oldal/fejdíszű apostol képét, valamint a negyedik párt – a már nem látható Szent Bertalan apostol hiányában – Rauscher Lajos által készített képpel kiegészítve mutatjuk be (1-4. ábrák). Az apostolokat a fejük mellett látható jellegzetes ábrák alapján a következő párokban csoportosítjuk:

 

2 indás / négyszöges apostol                         –     Tamás és Fülöp apostolok

2 madaras / indás apostol                             –      János és Pál apostolok

2 madaras / leveles keresztes apostol           –      Bertalan és András apostolok

2 oroszlános / leveles keresztes apostol        –      Péter és Jakab apostolok

Az ősi rendben ezek a zománcképek páronként egy-egy keresztpánton foglaltak helyet. Ezt nevezzük „függőleges vagy eredeti elrendezés”-nek. Vö.: 1 - 4. ábráinkkal.

Csakhogy, ma már nem ez a sorrend! Mi történt, milyen változáson esett át ez az ősi rend? Ki, mikor, és főleg miért rendezte át az apostolok képeit?

-  Feltűnő, hogy az átrendezés után is megmaradt a párok ősi sorrendje, viszont mindegyik apostolképet az alább bemutatásra kerülő „útvonalon”, az óramutató járásával egy irányban egy hellyel tovább helyezték! Ezáltal az azonos díszítésű apostolképek már nem egymás alá, hanem 90°-os eltéréssel a szomszédos pántokra, egymás mellé kerültek. Ezt nevezzük „vízszintes vagy másodlagos elrendezés”-nek. Vö.: 5. ábránkkal.

-  Az átrendezéssel felülírták a keresztpántok eredeti üzenetét. Ezzel megszűnt a pántokon addig uralkodó ősi harmónia, nevezetesen: minden pántra eltérő oldaldíszű, és más-más gondolatot közvetítő apostol került.

-  Az áthelyezés útját, az apostolok mozgó képeit a fenti sorok mellett kis méretben, illetve az alábbiakban kinagyítva is követhetik.

A cikk folytatását ide a linkre kattintva olvashatja

.