Borbola János

Borbola Janos Korona abroncs 2A történelmet a győztesek írják, a vesztes még a kultúráját is elveszíti… Manapság nyelvünk ősi eredete került terítékre, teremtő erejét, a gyökereit fűrészelik. Vannak, akik szándékosan vezetnek félre, gúnyt űznek nemzeti öntudatunkból, mások jóhiszeműen – nem ismerve tévedésüket – hirdetik bel- és külföldön a hamis igét. Vonatkozik ez az ősi nemzeti kincsünket, büszkeségünket képező Szent Koronára is. Divide et impera! A Habsburgok kedvenc latin jelszavát ma is mesterien alkalmazzák. Válaszd ketté a Szent Koronát a latin betűs kupolára, és a görög feliratos abroncsra, és ezzel megszűnik nemzeti szimbólum lenni! Hitelesnek hirdetik a Hartvik-féle legendát, melyről az újabb történelemnyomozás már kiderítette, hogy „közbeszúrásokkal ügyetlenül bővítették ki”, de kapóra jött a bizánci császár – VII. (Dukász) Mihály (1071-1078) – utólag felszerelt képe is. Hartvik(?) püspök még II. Szilveszter pápa kezébe adta a Szent Koronát, ám a bizáncinak vélt abroncs későbbre tett akadémiai adatolása a legenda szavahihetőségét derékba törte. Tudósaink így Szent István fejéről egyszerűen levették a koronát, hiszen vélekedésük szerint az abroncs legkorábban csak koronázása után 73 évvel érkezhetett meg a Kárpát-medencébe. Ebből az is következik, hogy nemzeti ereklyénk két önálló részből áll, és ezeket csak jóval Szent István halála után barkácsolták össze. Ez ma a „tudományos” álláspont, számunkra pedig a szomorú valóság. Ezt hirdetik a színes képekkel gazdagon ellátott többnyelvű könyvek, kiadványok, sőt az Országház és a Szent Korona megtekintésekor a hivatalos idegenvezetők is. Így ismerte és ismeri meg a ’nagyvilág’ nemzetünk ősi kincsét, a magyar Szent Koronát.

Nos, mi az igazság? Mint azt a következőkben látni fogjuk a kérdések sokasága tornyosodik elénk, s csak kevésre ismerjük a választ, de egy biztos: a hivatalos álláspont tarthatatlan. Az aranyműves és a mérnökcsoport műszaki szemléivel a Szent Korona tudományos, tényekre alapozott kutatása már bő 20 évvel ezelőtt megkezdődött. Ezeket az ismereteket szeretnénk alábbi tanulmányunkkal bővíteni.

.

Itt olvashatja a tanulmány teljes szövegét...