Borbola János

A ma uralkodó felfogás szerint valamikor a 4. század folyamán Nagy Constantin és fiai a városokból kiűzték a ’bálványimádókat’, akik „falukra vonták magukat, honnan a latin nyelvű keresztényektől a paganus (falusi) nevet kapták.” A szó alapját képező pagus tő messzebbre nyúlik vissza, jelentése már Augustus császár idejében közigazgatási egység, felosztott terület volt.

„pagus, í, m. 1. járás, kerület, vidék; 2. község falu; transl. községbeli, falusi, vidéki lakósság; pagi vicique falvak és tanyák”

„paganus, mn. [pagus] (költ. és újk.)

1) megyéhez vagy vidékhez való, tartozó, falusi, falu-, focus. Innen átv. ért. nus, i, hn. A) falusi ember; B) polgári ember, ellentét: katona.

2) átv. ért. durva, míveletlen, «paraszt». ||3) mn. fn. pogány.”

Nyelvészeink ehhez a latin tőhöz vezetik le a pogány szavunkat, melynek mássalhangzós váza egyúttal alábbi dolgozatunk gerincét képezi.

Vizsgálódásunkat szótárak, etimológiai levezetések adatgyűjtésével kezdjük. Körbenézünk a „nagyvilágban”, s a teljesség igénye nélkül felsorakoztatjuk PoGáNy szavunk mellé a vele azonos mássalhangzós vázú, és értelmű szavakat. Meglepetésünkre, ezek napjainkra „szentesített” eredete rendre a levegőben lóg! Gondolataink követéséhez egyébként szorgos elődeink adathalmaza már önmagában is elegendő, így nem kell állást foglalnunk pl. Otrokocsi Foris Ferenc gyakran meglepő értelmezéseinek helyességéről, de ugyanez vonatkozik Kresznerics Ferencz Magyar Szótárára, Czuczor-Fogarasi kiváló gyűjteményére vagy akár a TESZ közismert tévelygéseire is. Tekintve, hogy a pogány szavunk nyelvészeink egyöntetű véleménye szerint az egyházi latinból származó szóátvétel, kicsit bővebben kutakodunk majd a latin pagus/paganus szó és származékaik házatáján.

Utunk során fokozottabb figyelemben részesítjük a magyar szóbokor latin betűs megjelenésének időrendi sorrendjét, sőt, vizsgálódásunkat kiterjesztjük a szóba jöhető szomszédos, ill. távoli, ősi népek szókincsére is.

Csoportosítva az így szerzett ismereteket rámutatunk a pogány szavunk legvalószínűbb, egyúttal sokak számára meglepő eredetére, melyet végezetül kiegészítünk az ősi, egyiptomi írás ide vonatkozó, általunk tapasztalt szövegrészleteivel.

Kíváncsian várjuk, mi az, ami valóban erre a szóátvételre utal, és mi minden szól

pogány szavunk fent jelzett származtatása ellen?

.

Itt olvashatja a tanulmány teljes szövegét...