Borbola János

Borbola Janos Egyiptomi Osmagyar Geometria Konyv sHogyan építették az egyiptomi nagy kőpiramisokat? Hova helyezték a több tonnás köveket az oldallapok helyes dőlésszögeinek tartásához. Milyen geometriai ismeretekkel rendelkeztek, milyen mérő és mértékegységeket ismertek, hogyan számoltak az ősi kőépítők? Számtalan mindmáig megválaszolatlan kérdés! A megoldás pedig előttünk fekszik, csak a Rhind Matematikai Papirusz szöveges példáit helyesen kell olvasnunk.

Alapszabály: A szöveges példákat csak akkor lehet megoldani, ha a szöveget pontosan olvassuk és értelmezzük, hiszen a nehézséget nem a számolás, hanem a feladat megértése jelenti!

Az ősi egyiptomi szövegek értelmes olvasásához a tekercsek eredeti nyelvezete, nevezetesen az ősmagyar nyelv ismerete szükséges. Könyvünkben a szöveges példák eredeti tartalmával ismerkedhetnek meg, melyek az ősi geometria boszorkánykonyhájába, valamint a hármas, a hetedhetes és a kilences mértékek világába nyújtanak betekintést.  Könyvünk forgatásához sok örömet és bölcsességet kívánunk.

Tisztelettel Borbola János

A 450 példányszámban megjelent számozott könyv ide kattintva kapható és megrendelhető.

Részletek a könyvből: – Bevezetéside kattintvaolvasható.

                                    – Tartalomjegyzék, ide kattintva megtekinthető.

Az ősi számmenetek bemutatásához további három, látványos DVD áll rendelkezésükre:

   – Ősmagyar geometria I. DVD. A piramisépítők geometriája – A hetes matematikai modell 

   – Ősmagyar geometria II. DVD. A hieratikus számírás

   – Ősmagyar geometria III. DVD. A kilences matematikai modell

A DVD-k a terjesztőnél kaphatók és megrendelhetők.

 

 

Borbola Janos - A magyar nev eredete es a Pi bolcsoje

Születésünkkor ajándékba kapjuk, de tudjuk-e, hogy honnan származik a magyar név?

– Miért használjuk népünk nevét − egyedül a világon − gondolataink bővebb kifejtésére, miért magyarázunk?

– Ha valamit tömören, félreérthetetlenül szeretnénk kiemelni, miért ragaszkodunk a magyarán szólva, az igaz-án, az egész-en, ill. a kerek-en, értelmükben hasonló szavainkhoz.

– Vajon létezik-e valahol az ősi írások között nyoma magyar mivoltunknak?

A választ a négyezer éves Nílus-parti írások és matematikai papiruszok szöveges példái nyújtják. A magyar volt a tudás őse, ő volt a tanár, aki nemcsak az írás, de a számolás rejtelmeibe is beavatta az írnokokat, és ő mutatta a követendő utat, az akkori elképzelésük szerinti örök élethez.

Mindez tiszteletet parancsol!

Könyvünkben bemutatjuk, hogy népünk mai neve az emberi lét egyik legősibb, legfentebb értelmét fejezi ki. Mindannyiunk feladata, hogy a jövőben mindezt alapjaiban is megismerjük, hogy követhessük és méltóak lehessünk a megelőlegezett magyar név viselésére, mert...

Magyarnak nem születni, magyarnak lenni kell!

Az 500 példányszámban megjelent számozott könyv ide kattintva kapható és megrendelhető.

Részlet a könyvből: Vezérbeszéd

borbola janos az egyiptomi osmagyar nyelv

Csodálatos anyanyelvünk a kezdettől fogva gondolataink, érzéseink, szellemiségünk, egyszóval létünk kifejezője, meghatározója. Honnan származik, honnan származunk? Az Egyiptomi Ősmagyar Nyelv című könyvben az egyik ősi gyökerét mutatjuk be. Nevezetesen… a Nílus-parti ősmagyar nyelv és írás alapjait ismertetjük, valamint gyakorlati alkalmazásaként a Szentpétervári Papirusz 1115, közismert nevén a Hajótörött története című középbirodalmi tekercs hieratikus erdejét olvassuk közvetlenül magyarul.

Eredetileg ez az 1016 oldalt számláló könyv kézikönyvnek indult, de a tekercs meglepő tartalmának megvilágítása további fejezetek sorát tette szükségessé. Ismételten bebizonyosodott, hogy az ősi írás alapja a hieroglifák kép és hangértékének megbonthatatlan egysége volt, rendszerük összetett, fonetikus képírást eredményezett.

Mi – magyar anyanyelvűek – kivételes helyzetben vagyunk, mert számunkra nemcsak a magyarul kimondott hieroglifák látványa és a nemzetközi általánosan elfogadott hangértéke esik egybe, hanem a többi között szavaink képzése, ragozása, nevezetesen a párját ritkító igeragozásunk, a tárgyeset, a többes szám kezelése, a birtokviszonyok, a számneveink, valamint mondatszerkezeteink építkezése is azonos az ősi, Nílus-parti használatukkal. Megállapíthatjuk, hogy a Nílus partján, az írás kialakulásától kezdve a kultúrájukat elsöprő későkorig bizonyíthatóan nyelvünk ősén, azaz az ősmagyar nyelven beszéltek, énekeltek, írtak és számoltak.Hatalmas feladat áll előttünk, hiszen egyedül ránk – magyar anyanyelvűekre – vár a Nílus-parti képírás valós tartalmának elolvasása, az ősi, teljességében mindmáig ismeretlen kultúra feltárása. A megoldás kulcsa a kezünkben, a kapu tárva-nyitva…

Társainknak, követőinknek útravalóként ezt a könyvet ajánljuk.
A 450 példányszámban megjelent számozott könyv ide kattintva
kapható és megrendelhető.

Ide kattintva olvashatja a Bevezető szövegét...

Ide kattintva olvashatja a Tartalomjegyzéket és az Előszót...

.

Olvassuk Egyutt Magyarul - Borbola Janos v3Az első lépés talán a legnehezebb. Nem könnyű letérni a kitaposott útról, eltérni a megszabott iránytól, mert valahol bennünk él a csordaösztön, a belénk nevelt, megcsontosodott előítélet. Magyar nyelv a Nílus völgyében? Nevetséges, bizarr ötlet. Szinte elképzelhetetlen, hogy több ezer komoly tudós ekkorát tévedjen.

Valóban, az első lépés a legnehezebb. Az újat befogadni, vagy csupán logikusan, tárgyilagosan gondolkodni, valamint a tényeket csoportosítani esetünkben szinte bűnnek számít. Százhetven évvel az írás megfejtése után azt állítani, hogy a tudósok eddigi erőfeszítése csak félsikerhez vezetett, mert az egyiptomi írás a magyar nyelv ősét takarja, még akkor is botorság, ha alátámasztásul az egyik, eddig megoldatlan szöveges feladat helyes eredményével szolgálunk.

Botorság… Vagy mégis mindez igaz volna? Bár a matematika nem alkalmas nyelvészeti tételek igazolására, számolni akkor is csak egyféleképpen lehet.

3x3 az 9 maradt négyezer év elteltével is, és ha valótlanságokat állítanánk, akkor értelemszerűen a példa eredménye sem lehetne jó.

Széles látókör, a gondolkodás szabadsága is szükséges ehhez a lépéshez. Szabadság, hogy a megszokott, megkövesedett tételeket félretéve értelmünknek teret biztosítsunk, hogy merjük befogadni, vagy legalább mérlegelni azt, amit első látásra hihetetlennek tartottunk, de amit ezek után már nem lehet másképpen értékelni, mint a valóság elemeit, a tényeket.

Tényként fogadjuk el az ősi Egyiptom kultúráját, a hieratikus és a hieroglifás írást, a papiruszok létezését.

Tény, hogy könyvünkben a hieratikus-hieroglifás írást nem magyarra fordítjuk, hanem közvetlenül a magyar nyelv ősén olvassuk, ezáltal értelmes magyar nyelvű szöveghez jutunk.

Tény az is, hogy a szakirodalom az MMP 10. feladatának tartalmát 70 évvel az első publikálása után még midig vitatja.

Tény, hogy kizárólag a magyar olvasat segítségével juthatunk el a szövegben szereplő, hiányzó adat felismeréséhez és ezáltal a példa megoldásához.

A tényekről elmondhatjuk, hogy azok a valóság elemei és nem tartoznak a hit fogalomkörébe.

 

Kiralykorok - Borbola Janos v3Anyanyelvét mindenki ajándékba kapja. Sokan mindjárt az egyik világnyelvet mondhatják sajátjuknak, mások viszont kevésbé szerencsések. E tekintetben mi kiváltságos helyzetben vagyunk. Nyelvünk sokrétűségével, rugalmasságával, teremtőképességével, de szókincsének gazdagságával és tömörségével is messze kiemelkedik a többi élő és holt nyelvek sorából. Szépsége csak azok előtt bontakozik ki, akik a magyar nyelvet anyanyelvükként tisztelhetik. Ilyen nyelv nem születik röpke párszáz év alatt, és nem lopható össze szomszédos kultúrák szókincsének átvételével sem.

Könyvünkben nyelvünk egyik, a történelmi idők homályába visszanyúló gyökerét kutatjuk fel. Bemutatjuk, hogy a Nílus völgyében az első írásos emlékek megjelenésétől kezdve tisztán agglutináló, nyelvünk szerkezetével szinte azonos felépítésű, számunkra ma is jól érthető nyelven írtak, beszéltek és számoltak. Segítségével a Nílus-völgyi hieroglifákat a magyar nyelv ősén közvetlenül lehet, és ezen túl éppen ezért kell is olvasni.

Minden állítás persze csak annyit ér, amennyit abból bizonyítani tudunk.

Tételünket könyvünkben az eddig félreismert és megoldatlan 4000 éves szöveges példák, a királykörök megfejtésével, nyelvünk és az ősnyelv lélegzetelállító azonosságaival, valamint a legcsodálatosabb királykörrel, a titkát mindmáig őrző Szent Korona eddig ismeretlen egyiptomi méreteivel igazoljuk.

Ajándék? Igen, de mint történelmünk folyamán soha semmit, ezt sem kaptuk ingyen. Anyanyelvünk, könyvünk tanúsága szerint őseink gondolatainak, egyúttal az egyetemes kultúra bölcsőjének megismerésére kötelez.

Részletek:

Királykörök, Tartalom és Bevezetés

A Rhind Matematikai Papirusz 48-as feladata, IV. fejezet

A Rhind Matematikai Papirusz 43-as feladata, V. fejezet


 

.