Borbola János

Előadások 2014

Előadások 2014

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm megtisztelő részvételüket a november 14-én és december 5-én tartott előadásaimon.
A Szent Korona egyiptomi jelképei és óbirodalmi méretei című előadás video felvétele itt látható.
Az Egyiptomi ősmagyar nyelv és a piramisok geometriája, december 5-én tartott előadás videofelvétele ide kattintva megtekinthető. 

Magyar Szent Korona - Borobla JanosElső előadás: A Szent Korona egyiptomi jelképei és óbirodalmi méretei
Cím: TIT Stúdió Egyesület, Budapest, XI., Zsombolyai u. 6.
Dátum: november 14-én 18–20h óráig követhetik, melyben nemcsak kutatásaim legújabb eredményeivel, hanem a Szent Korona Szent István kora előtti jelképeivel ismerkedhetnek meg. Felmerülő kérdéseikre szívesen válaszolok.
Mindmáig az a téves nézet uralkodik, hogy a Szent Korona – kifejezetten keresztény korona lévén – csakis keresztény jelképeket viselhet. Következésképpen más irányú vizsgálata felesleges és nem kívánatos. Hatalmas tévedés… A Szent Korona teljes jelképrendszerét, méreteit és vázszerkezetét vizsgálva szembetűnnek, Szent István uralkodása előttről származó, a kereszténység szimbólumaiba nem illeszkedő, eddig félremagyarázott részletek, számmisztikának nevezett, gyakran elhallgatott kőkemény adatok. Mondjuk ki kereken: a rajta látható egyiptomi hieroglifák, ősi számolási rendszerek, óbirodalmi méretek jelenléte bizonyítja a Szent Korona ősi mivoltát.
Mi több… A hieroglifák, hieratikus jelek ősmagyar nyelven olvasott értelme félreérthetetlenül közvetíti elődeink ismereteit, ősi hitvilágát. Azt a tudást, amit a Szent Korona abroncsa és pártázata a keresztpántokkal történt kiegészítése idején már magán hordott, és az egyesítés után is tovább akarták örökíteni. A képekkel is bőségesen illusztrált előadáson a Szent Korona üzenetének az Árpádok előtti korszakával, nevezetesen a jelzett, de mindmáig felderítetlen részleteivel ismertetjük meg Önöket.

Piramis Borbola JanosMásodik előadás: Az egyiptomi ősmagyar nyelv és a piramisépítők geometriája
Cim: TIT Stúdió Egyesület, Budapest, XI., Zsombolyai u. 6.
Dátum: december 5-én tartom, ugyancsak 18–20 óra között, szintén díjmentesen látogatható. Tárgya az elmúlt két évtizedben végzett kutatásaim eredményeit összefoglaló egyiptomi ősmagyar nyelv és geometria rövid ismertetése, közötte a nagy piramisok építésének mindmáig ismeretlen, 4000 éves írásos adatainak bemutatása.
Nyelvünk ősét már évszázadok óta kutatják. Az ún. tudományos megfogalmazásban őseink az uráli nyelvcsaládból ágaztak le, és kalandos vándorlásaik közben szókincsünk hatalmas részét a velük érintkező népektől, valamint a Kárpát Medence őslakóitól vették át. Legközelebbi rokonnépek – szerintük – az ugorok lennének. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy nyelvünk csodálatos szerkezetét, utolérhetetlen ragozási rendszerét és részleteiben mindmáig felderítetlen ősiségét, az óbirodalmi egyiptomi nyelvben, annak hangtanában és a képírással (hieroglifákkal és hieratikus jelekkel) ránk maradt rögzítésében ismerhetjük meg. Szolgáljanak bizonyítékul a szakirodalom által még felderítetlen, ill. félreismert négyezer éves szöveges példák ősmagyar nyelvű olvasatai, számolásainak helyes megfejtései (MMP és RMP). Kutatásunk eredményeként nemcsak a papiruszok több ezer jeleiből álló szövegeit lehet értelmesen, egyúttal közvetlenül ősmagyarul olvasni, hanem a piramisok ún. hetedhét nagyságrendű – eddig ismeretlen – ősi geometriáját is megismerhetjük. Öntsünk tiszta vizet a pohárba… A képekkel, videókkal illusztrált előadáson a négyezer éves papiruszok írásait, és cáfolhatatlan tények sokaságát sorakoztatjuk fel nyelvünk és kultúránk ősiségének bizonyítására.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és várom az előadásaimra.

Üdvözlettel Borbola János

.

Előadások 2014 (3)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm megtisztelő részvételüket a TIT székházban, szeptember 29-én tartott könyvbemutatóval egybekötött előadásomon.
A Holtak Könyve című könyvbemutató és előadás I. részének video felvétele itt látható.
A Holtak könyve előadás II. része, a feltett kérdések megvitatása, a könyv további részleteinek megvitatása  ide kattintva megtekinthető. 

Magyar Szent Korona - Borobla JanosElső előadás: A Szent Korona egyiptomi jelképei és óbirodalmi méretei
Cím: TIT Stúdió Egyesület, Budapest, XI., Zsombolyai u. 6.
Dátum: november 14-én 18–20h óráig követhetik, melyben nemcsak kutatásaim legújabb eredményeivel, hanem a Szent Korona Szent István kora előtti jelképeivel ismerkedhetnek meg. Felmerülő kérdéseikre szívesen válaszolok.
Mindmáig az a téves nézet uralkodik, hogy a Szent Korona – kifejezetten keresztény korona lévén – csakis keresztény jelképeket viselhet. Következésképpen más irányú vizsgálata felesleges és nem kívánatos. Hatalmas tévedés… A Szent Korona teljes jelképrendszerét, méreteit és vázszerkezetét vizsgálva szembetűnnek, Szent István uralkodása előttről származó, a kereszténység szimbólumaiba nem illeszkedő, eddig félremagyarázott részletek, számmisztikának nevezett, gyakran elhallgatott kőkemény adatok. Mondjuk ki kereken: a rajta látható egyiptomi hieroglifák, ősi számolási rendszerek, óbirodalmi méretek jelenléte bizonyítja a Szent Korona ősi mivoltát.
Mi több… A hieroglifák, hieratikus jelek ősmagyar nyelven olvasott értelme félreérthetetlenül közvetíti elődeink ismereteit, ősi hitvilágát. Azt a tudást, amit a Szent Korona abroncsa és pártázata a keresztpántokkal történt kiegészítése idején már magán hordott, és az egyesítés után is tovább akarták örökíteni. A képekkel is bőségesen illusztrált előadáson a Szent Korona üzenetének az Árpádok előtti korszakával, nevezetesen a jelzett, de mindmáig felderítetlen részleteivel ismertetjük meg Önöket.

Piramis Borbola JanosMásodik előadás: Az egyiptomi ősmagyar nyelv és a piramisépítők geometriája
Cim: TIT Stúdió Egyesület, Budapest, XI., Zsombolyai u. 6.
Dátum: december 5-én tartom, ugyancsak 18–20 óra között, szintén díjmentesen látogatható. Tárgya az elmúlt két évtizedben végzett kutatásaim eredményeit összefoglaló egyiptomi ősmagyar nyelv és geometria rövid ismertetése, közötte a nagy piramisok építésének mindmáig ismeretlen, 4000 éves írásos adatainak bemutatása.
Nyelvünk ősét már évszázadok óta kutatják. Az ún. tudományos megfogalmazásban őseink az uráli nyelvcsaládból ágaztak le, és kalandos vándorlásaik közben szókincsünk hatalmas részét a velük érintkező népektől, valamint a Kárpát Medence őslakóitól vették át. Legközelebbi rokonnépek – szerintük – az ugorok lennének. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy nyelvünk csodálatos szerkezetét, utolérhetetlen ragozási rendszerét és részleteiben mindmáig felderítetlen ősiségét, az óbirodalmi egyiptomi nyelvben, annak hangtanában és a képírással (hieroglifákkal és hieratikus jelekkel) ránk maradt rögzítésében ismerhetjük meg. Szolgáljanak bizonyítékul a szakirodalom által még felderítetlen, ill. félreismert négyezer éves szöveges példák ősmagyar nyelvű olvasatai, számolásainak helyes megfejtései (MMP és RMP). Kutatásunk eredményeként nemcsak a papiruszok több ezer jeleiből álló szövegeit lehet értelmesen, egyúttal közvetlenül ősmagyarul olvasni, hanem a piramisok ún. hetedhét nagyságrendű – eddig ismeretlen – ősi geometriáját is megismerhetjük. Öntsünk tiszta vizet a pohárba… A képekkel, videókkal illusztrált előadáson a négyezer éves papiruszok írásait, és cáfolhatatlan tények sokaságát sorakoztatjuk fel nyelvünk és kultúránk ősiségének bizonyítására.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és várom az előadásaimra.

Üdvözlettel Borbola János

.

Előadások

   Naamloos-2

 
  
 
 
 
 
 A Szent Korona egyiptomi jelképei és óbirodalmi méretei című, november 14-én elhangyott előadás video felvétele a YouTube-on
  itt látható.
  
 
 
 
 
 
Naamloos-1
 
 
  
 
 
 
  Az Egyiptomi ősmagyar nyelv és a nagy piramisok geometriája, december 5-én tartott előadás      
   ide kattintva megtekinthető.